לקבלת הצעה לביטוח מלא את הפרטים ונחזור אליך
  ביטוח דירה בבניין מגורים- חשיבות ביטוח ערך הקרקע

  לאוכלוסיה המתגוררת בבתים פרטים יש תחום מחיה מוגדר שאינו מושפע מהשכנים (בהינתן שהבתים הפרטיים אינם צמודים זה לזה). בהיבט הביטוחי משמעות הדבר הנו כי פוליסת ביטוח הבית לא תושפע מגורמים חיצונים.

  בישראל 2011 אחוז גדול התושבים מתגורר בדירות. משמעות הדבר שאת מרחב המחיה אנו חולקים עם דיירים אחרים. כך למשל, נחלוק את אותה תשתית החשמל המים והגז. לכן אנו חשופים כל העת למפגעים שנובעים מהשכנים שלנו. לדוגמא, אם ייגרם נזק בצנרת לדירה שמעלינו והיא תוצף, ייפגע גם הנכס שלנו מההצפה.

  זו היא דוגמא בקנה מידה קטן יחסית, אך ישנם תרחישים שעלולים להיות קיצוניים יותר ולהשפיע, חלילה, על כל הבנין, כפי שאירע באסון הגז בנתניה בו נחרב בנין שלם עקב דליפת בלון הגז, שהובילה לפיצוץ. מקרים קיצונים כאלו יכולים לגרום לנזקים כבדים שיידרשו בניית הבנין מחדש. אך מה קורה כאשר לא כל הדירות מבוטחות? במקרה זה ייתכן שאותם דיירים, שבחרו לא לבטח את דירתם, לא יכלו לשאת בנטל הכלכלי של הבניה המחודשת או שיקום המבנה.

  אותם דיירים שכן היו מבוטחים יקבלו מחברת הביטוח פיצוי עבור המבנה שנהרס ו/או תכולת הדירה, בהתאם לביטוח שבחרו. אולם אותם דיירים לא יקבלו פיצוי עבור ערך הקרקע של הדירה, שפוליסת ביטוח דירה סטנדרטית אינה מכסה. משמעות הדבר שאם לא תתאפשר הקמתו המחודשת של הבנין מכיוון שלא כל דיירי הבניין יוכלו לשאת בהוצאה הכספית, לא יוכל המבוטח להקים את ביתו מחדש. כלומר, עם הכספי הפיצויים שקיבל מהביטוח ייאלץ המבוטח לקנות דירה חלופית, בהנחה שכספי הפיצויים יספיקו לכך. כלומר, חלילה בקרות אסון אשר פוגע בבניין כולו נוצר מצב בו לא כל הדיירים מבוטחים או בעלי יכולת כלכלית לשקם את הבית שניזוק.

  נוצר מצב שבו לאחוז מסוים מהדיירים יש מענה ביטוחי לאסון והם לא יכולים לשקם את הבניין מפני שהם תלויים ביכולת שיקום הבית של כל הדיירים

  וכאן נכנס ביטוח ערך קרקע. ביטוח ערך הקרקע מבטח את הדירה ואת ערך הקרקע שלה ומאפשר למבוטח לרכוש דירה דומה במקום אחר ע"י קבלת פיצוי ערך דירה.

  חברת הביטוח ה ביטוח לוקחת בעלות על הדירה בסיטואציה שנוצרה ומשחררת את הלקוח מתלות בשאר דיירי הבנין.

  מה נותן לנו ביטוח ערך הקרקע?

  ביטוח ערך הקרקע מונע את המצב שתואר לעיל. ביטוח ערך הקרקע מפצה את המבוטח על השווי היחסי של הקרקע עליה משתרעת דירת המגורים שלו. הכיסוי הביטוחי המוענק במסגרת פוליסה ערך הקרקע, הנו ההפרש שמתקבל מהפחתת סכום הביטוח של מבנה הדירה משווי השוק שלה. בשווי השוק של הדירה נכלל גם מרכיב החלק היחסי של הקרקע עליה נבנה בניין המגורים, אשר אינו נכלל בביטוח דירה סטדנרטי. כלומר, ביטוח ערך הקרקע מבטיח לך, המבוטח, כי הפיצוי שתקבל יהיה בשווי שוק דומה לזה של הדירה שנפגעה כך שתתאפשר רכישת דירה חלופית, זאת כאשר אין אפשרות להקים את הבנין מחדש עקב העדר כיסוי ביטוחי ו/או העדר יכולת כלכלית של כל דיירי הבנין להקימו מחדש.

  במקרה כזה, כאשר המבוטח נאלץ לרכוש דירה חלופית הוא מעביר לחברת הביטוח את זכויותיו בקרקע, כאשר על הקרקע להיות נקיה ממשכנתא, חוב, עיקול וכיוצא בזה.

  תנאי הביטוח המוצעים במוזס ביטוח-

  לא כל חברות הביטוח מאפשרות לרכוש סעיף ביטוח ערך הקרקע כחלק מפוליסת ביטוח הדירה עקב הסיכון הגלום בפוליסה זו. אנו במוזס ביטוח מציעים ללקוחותינו לרכוש את ביטוח הדירה המקיף של חברת ביטוח שומרה,שומרה D, המוצעת לבעלי דירות 'סנדביץ', דירות שאינן בקומה ראשונה או אחרונה, אלא ממוקמות בין דירות אחרות. ביטוח הדירה של שומרה מעניק מגוון רחב של כיסויים כולל ביטוח ערך הקרקע, ללא תוספת פרמיה.

  התקשרו עכשיו לביטוח

  טל': 03-6498686
  פקס: 03-6492040

  לקבלת הצעה לביטוח מלא את הפרטים ונחזור אליך