לקבלת הצעה לביטוח מלא את הפרטים ונחזור אליך
  ביטוח קבלנים לדוגמא

  למרות שמו, ביטוח קבלנים מיועד לאלו המשפצים או בונים את ביתם. כלומר, הביטוח מיועד לעבודות בינוניות של קבלנים, ולא פרויקטים גדולים של קבלנים. ביטוח קבלנים אטרקטיבי במיוחד עקב הכיסויים הגבוהים במחיר ביטוח נמוך במיוחד.

  דוגמא לטיבו של ביטוח הקבלנים:

  על מנת להבין את טיבו של ביטוח הקבלנים להלן דוגמא מוחשית של כיסויים בפרויקט שיפוצים.

  סכום פרויקט הקבלנים 700.000 ₪

  פרמיה לתשלום עבור 18 חודשים ביטוח קבלנים  2.450 ₪

  פרוט כיסויים:

  – רעידת אדמה ונזקי טבע במלוא ערך הפרויקט

  – נזק עקיף מתכנון לקוי מלא ערך הפרויקט.

  – פרעות ושביתות מלא ערך הפרויקט

  – מתקנים וציוד עזר                                   75.000      ₪

  – מבני עזר                                               50.000      ₪

  – פינוי הריסות                                          75.000      ₪

  – הוצאות למניעת נזק                                 50.000      ₪

  – הוצאות לאחר נזק עקב דרישת רשויות         75.000     ₪

  – הובלה יבשתית, פריקה וטעינה                   50.000      ₪

  – רכוש סמוך                                             120.000    ₪

  – רכוש שעליו עובדים                                 120.000    ₪

  – שכר אדריכלים ומהנדסים                          75.000      ₪

  – צד ג' גבולות אחריות למקרה ולתקופה         5.000.000  ₪

  – תביעות שיבוב לביטוח לאומי

  – כיסוי רעד החלשה/הסרת תמיכות עד ל-      1.000.000   ₪

  – חבות מעבידים                                       20.000.000 ₪

  השתתפות עצמית:

  – רעידת  אדמה כמקובל.

  – נזקי טבע כמקובל.

  – נזק עקיף מתכנון לקוי 10% מינימום 10.000 ₪ .

  – נזקי רכוש סמוך  10.000 ₪

  – נזקי רכוש שעליו עובדים   10.000 ₪.

  – צד שלישי   6.000 ₪.

  – כל נזק אחר   5.000 ₪.

  התקשרו עכשיו לביטוח

  טל': 03-6498686
  פקס: 03-6492040

  לקבלת הצעה לביטוח מלא את הפרטים ונחזור אליך