לקבלת הצעה לביטוח מלא את הפרטים ונחזור אליך
ביטוח קבלנים- פרוט כיסויים:

מה נכלל בביטוח?

– כיסוי עבור שווי עבודות הפרוייקט בסך 100,000 $

– כיסוי במקרה של נזק למתקנים וציוד עזר עד 10,000 $

– כיסוי במקרה של נזק למבני עזר עד 10,000 $

– כיסוי לפינוי הריסות עד 10,000 $

– כיסוי במקרה של נזק לרכוש סמוך עד 10,000 $

– כיסוי במקרה של נזק לרכוש הפרוייקט עד 10,000 $

– כיסוי במקרה של נזק שנגרם כתוצאה מתכנון לקוי עד 10,000 $

– כיסוי שכר מהנדסים ואדריכלים עד 10,000 $

– כיסוי לפריצות וגניבות

– כיסוי לפרעות ושביתות

– אחריות כלפי צד ג' עד מליון $

– חבות מעבידים

– כיסוי לרעידות אדמה ונזקי טבע

עלות החבילה 450$ ל-18 חודשים

 

השתתפות עצמית

– במקרה של גניבה או פריצה- 20% מהנזק, מינימון 2,500 $

– במקרה של נזק לרכוש סמוך או לרכוש הפרויקט- 2,000 $

-צד ג' וחבות מעבידים- 1,500 $

– כל נזק אחר- 1,500 $

ביטוח בנה ביתך מקרנה שקט נפשי וביטחון מרבי במהלך הבנייה ירגיש שאתה דואג לו וחושב על כל פרט בתהליך הבנייה.

לעיון בדוגמא להמחשה בביטוח קבלנים- לחץ כאן!

התקשרו עכשיו לביטוח

טל': 03-6498686
פקס: 03-6492040

לקבלת הצעה לביטוח מלא את הפרטים ונחזור אליך