לקבלת הצעה לביטוח מלא את הפרטים ונחזור אליך
  אובדן כושר עבודה בא להגן על המבוטח מפני מקרה בו, כתוצאה ממחלה או תאונה, יאבד המבוטח את כושר עבודתו בשיעור של 75% ומעלה (קיימת הרחבה לרכישה של אובדן כושר החל מ 25% ומעלה) ולא יוכל לעסוק בעיסוק כלשהו או בכל עיסוק סביר, או בעיסוקו טרם האירוע. מצב זה של אובדן כושר עבודה צריך להימשך מעבר לתקופת ההמתנה הנקובה בפוליסה, על מנת לקבל את תגמולי הביטוח. במקרה כזה, יהיה זכאי המבוטח לתגמולי ביטוח חודשיים מחברת הביטוח.

  יישנן עבודות בעלות סיכון פיזי רב. ביטוח אובדן כושר עבודה מבטיח שקט נפשי ומאפשר להתמודד עם כל מצב ביתר קלות.

  עד מתי יקבל המבוטח תגמול חודשי מחברת הביטוח?

  המבוטח יקבל תגמול חודשי במקרה של אובדן כושר עבודה, עד לקרות אחד האירועים הבאים:

  – החלמתו של המבוטח או חזרתו לעבודתו (עפ"י הגדרת מקרה הביטוח).
  – מות המבוטח.
  – תום תקופת הביטוח.
  – תום שנת הביטוח בה ימלאו למבוטח 65 שנה (בד"כ).

  יש לציין כי בעקבות העלאת גיל הפרישה בהמשך לחוק גיל פרישה (התשס"ד) 2004, עודכנה תקופת התגמול לגיל הפרישה בפוליסות חדשות לגבר 67 ולאישה 64.

  התקשרו עכשיו לביטוח

  טל': 03-6498686
  פקס: 03-6492040

  לקבלת הצעה לביטוח מלא את הפרטים ונחזור אליך