לקבלת הצעה לביטוח מלא את הפרטים ונחזור אליך
  כללית, ההחלטה איכן להשקיע את כספך לקראת הפנסיה הינה אחת ההחלטות החשובות שעל הפרט לעשות.

  מה הוא ביטוח מנהלים?

  ביטוח מנהלים הנו אחד מאפיקי החיסכון הפננסי בישראל המיועד לפנסיה. ביטוח זה מיועד לשכירים ועצמאים וכולל, מלבד החיסכון הפננסי לפנסיה, גם ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר עבודה. העובד והמעביד מפרישים כסף לביטוח המנהלים כל חודש לפי שכרו של המבוטח. ההפרשות לביטוח המנהלים יכולות הלגיע עד ל20% מסכום המשכורת לפי החלוקה הבאה:
  פיצויי בגין פיטורין  – עד 8.33% מהשכר.
  הפקדה נוספת לביטוחים נלווים על ידי המעסיק – 5%- 7.5%
  הפקדה של השכיר – 5%- 7%
  מבוטח עצמאי יכול להשקיע עד 16% מהכנסותיו בביטוח המנהלים.

  מה קורה בהגיעו של המבוטח לגיל הפנסיה?

  בהגיעו של המבוטח לגיל הפנסיה (67 לגבר ו64 לאישה) הסכום הנצבר בביטוח מנהלים מחולק חודשית לפי שנות הפנסיה המשוערות. שנות הפנסיה המשוערות מחושבות לפי גיל החיים הממוצע. כך שאם גיל החיים הממוצא הנו 87 המבוטח יקבל את החיסכון שצבר במשך 20 שנות פנסיה, שהם 240 חודשים. כלומר, הסכום הנצבר בביטוח המנהלים לפנסיה יחולק ב240 חודשים. בביטוח מנהלים ישנה אופציה לקבל את כל הסכום הנצבר לפנסיה בתשלום הוני חד פעמי.

  מדוע יש צורך בביטוח מנהלים?

  1. הפונקציה החשובה ביותר של ביטוח מנהלים הנה החיסכון לגיל הפנסיה.

  2. ביטוח מנהלים מכסה גם מקרה של אובדן כושר עבודה. כך, אם חלילה יאבד המבוטח את יכולתו לעבוד, מבטיח ביטוח המנהלים כי יקבל המבוטח קצבה חודשית.

  3. ביטוח מנהלים כולל גם ביטוח חיים. כך במקרה של מוות מצער טרם עת יעברו סכומי הביטוח לרשות בני משפחתו של המבוטח או הזכאים האחרים, על-פי הפוליסה.

  4. הפרשה מהמשכורת לביטוח מנהלים מקנה פטור ממס. אם המבוטח השכיר או העצמאי נדרש למס של 25% בעת הפרשת כספים לביטוח מנהלים יהי זכאי המבוטח לפטור ממס עד לתקרה מסוימת. במקרה הזה גם המעסיק נהנה מהטבות מס על הפרשת כספים לביטוח המנהלים של העובד. לכן ביטוח המנהלים מהווה מסלול משתלם הן לעבוד והן למעסיק.

  יתרונות של ביטוח מנהלים מול קרן פנסיה-

  * ביטוח מנהלים מהווה חוזה בין המבוטח לחברת הביטוח, חוזה אותו חברת הביטוח אינה יכולה לבטל ולשנות. כאמור בעת היציאה לפנסיה, הסכום שנצבר עבור הפנסיה מחולק לפי תוחלת חיים ממוצעת, סכום אותו מקבל המבוטח כקצבה כל חודש. אם תוחלת החיים גדלה, ביכולתה של קרן הפנסיה להוריד את סכום הקצבה החודשית של הפנסיה על מנת להתאים את קצבת הפנסיה לתוחלת חיים ואילו חברת הביטוח, אשר מחוייבת למבוטח, לא תשנה את סכום הקצבת הפנסיה החודשית. כלומר, ביטוח המנהלים מספק יציבות בכלכלה נזילה המועדת לשינויים.

  * ביטוח מנהלים כולל בתוכו כיסוי לאובדן כושר עבודה וכיסוי נכות. מקרים ביטחיים מסוימים כמו תאונות דרכים, תאונות עבודה או פיגועים,חלילה, לא נכללים בקרן הפנסיה. בעל קרן פנסיה לא יהיה זכאי לפיצוי במקרים הנ"ל, היבט שעלול להיות הרה גורל עבור בעל קרן הפנסיה. קרי, קרן פנסיה מעניקה פחות כיסוי כאשר זה מגיע לכיסוי אובדן כושר עבודה ונכות, מאשר ביטוח מנהלים.

  * בביטוח נהלים קיים מסלול מיוחד הנקרא "מסלול הוני". מסלול זה מאפשר למבוטח היוצא לפנסיה להפריש את סכום הפנסיה הנצבר בבת אחת ולא לקבל קיצבה חודשית. דבר זה אינו אפשרי בקרן הפנסיה. אדם היוצא לפנסיה לעיתים רוצה לקבל את מלוא הסכום ולא קיצבה חודשית.

  * בביטוח המנהלים ניתן לעבור ממסלול למסלול על מנת למקסם את תנאי הפוליסה והרווחים ממנה.  למשל, המבוטח יכול לעברו מחברת ביטוח אחת לאחרת ללא תשלום קנס.

  התקשרו עכשיו לביטוח

  טל': 03-6498686
  פקס: 03-6492040

  לקבלת הצעה לביטוח מלא את הפרטים ונחזור אליך