לקבלת הצעה לביטוח מלא את הפרטים ונחזור אליך
  הוועדה לרפורמה בשוק ההון חקקה 3 חוקים שישפיעו באופן מהותי על שוק ההון בשנים הקרובות.
  המטרה : צמצום ניגוד העניינים של הגופים הפועלים והכנסת הבנקים לתחרות מול הגורמים הפיננסים הקיימים.

  להלן עיקרי החוק:

  החוק להגברת התחרות בשוק ההון
  מטרת החוק היא להגביר את התחרות בשוק ההון למען רווחת הציבור ע"י צמצום הריכוזיות של הגופים הפועלים בו, והרחבת הפיקוח והבקרה על הגופים השולטים.
  החוק קבע הגבלות על אמצעי השליטה של הבנקים. לפיכך, קופות הגמל וקרנות הנאמנות יופרדו מהבנקים ואילו הבנקים יכנסו בהדרגתיות לתחום הביטוח.

  חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
  חוק זה מגדיר למי מותר לפעול בתחום השיוק הפנסיוני ולמי מותר לפעול בתחום הייעוץ הפנסיוני, זאת לאחר שתחום הייעוץ היה פרוץ וכל מי שרצה התהדר בתואר יועץ. תחום השיווק היה מוסדר בחוק – רק בעל רישיון כלומר רק סוכן ביטוח בענף הפנסיה. כיום יש הבחנה בין "משווק" ו"יועץ" וכל תחום מחייב רישיון בנפרד.

  חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל)
  החוק קובע כי עובד בקופות גמל או זכאי להצטרף לקופות גמל רשאי לבחור בעצמו כל קופת גמל או שילוב של מספר קופות. למעביד אין זכות לקבוע שהכספים יופקדו בקופה מסוימת אלא אם ההסכם מחייב הפקדת פיצויים בקופת גמל לקצבה. במקרה זה המעביד יכול לדרוש שכספי התגמולים יופקדו באותה קופה. כך החלטת העובד מנותקת מהתלות במעביד ומאינטרסים שאינם לטובתו. המעסיק משוחרר מאחריות להסדרי הביטוח של העובדים ואילו מנהל ההסדרים הפנסיונים חייב להתקשר עם כל קופת גמל שהעובד יבחר.

  המידע באתר זה מסופק לידיעתך האישית בלבד, ואין לראות בו המלצה או אחריות מכל סוג שהוא.

  התקשרו עכשיו לביטוח

  טל': 03-6498686
  פקס: 03-6492040

  לקבלת הצעה לביטוח מלא את הפרטים ונחזור אליך