ניתן לבטח אצלנו הצעות מחיר מעניינות לביטוחי מקיף, צד ג׳ וחובה לרכבים/כלים המשמשים לחקלאות (לא ינתנו הצעות לכלים שלא משמשים לתחום זה).

ניתן לבטח טרקטורים, טרקטורונים, מלגזות או כל כלי אחר שמשמש לחקלאות.

ההצעות הם עם דרישות מיגון נמוכות יותר מאלה שנדרשות בדרך כלל ברוב חברות הביטוח עבור כלים אלה.

לקבלת הצעה טלפונית - 052-3403910
    טל': 03-6498686
    פקס: 03-6492040