ביטוח חוות סוסים

היקף פעילות חוות הסוסים בארץ הוא די גדול – בישראל רוכבים כ- 60.000 איש. כמעט כל הרוכבים האלה מקבל את שרותי הפנסיון והטיפול בסוס במסגרת פעילות חוות הסוסים.

אנו מכירים בזה שפעילות החוות סביב תחום הסוסים נובע מקשר עמוק לסוסים עצמם ולאלה שבאים איתם במגע ולכן משתדלים להתייחס בהתאם.

היקף ביטוח חוות הסוסים

ביטוח לחווה צריכה לכסות ולהקיף את כל פעילות החווה ורכוש החווה.

ביטוח צד ג' – הוא אחד הכיסויים החשובים בחוות סוסים ומכסה את בעל החווה ואת בעליו של הסוס מפני כל נזק שיגרם לצד שלישי. בחווה מבקרים סוגים שונים של מבקרים: הרוכבים, בני משפחותיהם ומכרים, מבקרים קבועים ומזדמנים, בעלי הסוסים בפנסיון ועוד. ביטוח צד ג' מכסה כל נזק שיכול להיגרם לאותם מבקרים שלא בזדון.

חשוב לציין – בעלי הסוסים בפנסיון צריכים לבצע צד ג' נפרד לפעילות שלהם עם הסוס שעלותו היא כ-600 ₪ לשנה.

ביטוח חבות מעבידים – הוא כיסוי לביטוח העובדים בחווה ומכסה פגיעות שנגרמו
לעובדים, חלילה, בעת עבודתם בחווה.  כשהפיצוי הוא מעל לתשלום ביטוח לאומי.

ביטוח אחריות מקצועית – במכסה את החבות המקצועית של מדריכים המלמדים
רכיבת סוסים בחווה בכל תביעה שעלולה להגיע בעקבות רשלנות מקצועית.

ביטוח רכוש החווה – מפני נזקי אש, פריצה, ביזה וזדון.

אנו מתאימים את ביטוח החווה לכל חווה בהתאם לצרכים שלה: לפי מספר העובדים, הסוסים, המתקנים הקיימים בחווה, ציוד וכן הלאה.

יצירת קשר טלפוני

טל': 03-6498686
פקס: 03-6492040

לקבלת הצעה לביטוח מלאו את הפרטים ונחזור אליכם