לקבלת הצעה לביטוח מלא את הפרטים ונחזור אליך
  מדוע צריך בכלל ביטוח לחיית המחמד?

  חיות המחמד שלנו מעניקות לנו אושר אין סופי, אולם לפעמים יש לחשוב על הסיכונים הכרוכים בהחזקת חיית מחמד. בעת עריכת ביטוח מומלץ גם לחשוב על חברינו על ארבע.
  ביטוח לחיות מחמד מכסה מקרה של מחלה, תאונה או מקרה בו מעורב צד ג' הנפגע מחיית המחמד (לדוגמא, נשיכה), העלול להגיע לעשרות אלפי שקלים.
  בדיוק עבור מקרים אלו קיים ביטוח חיות מחמד. ביטוח חיות המחמד מכסה הוצאת בדיקות, טיפולים, ניתוחים ותרופות לחיית המחמד האהובה ובנוסף מכסה ביטוח זה נזק אשר עלול להיגרם לצד שלישי ע"י חיית המחמד.

  עיקרי התכנית-

  –  החזר הוצאות טיפולים רפואיים, ניתוחים, אשפוז ובדיקות בעקבות מחלה או
  תאונה  בה הייתה מעורבת החיה.
  –  החזר הוצאות בגין תרופות שניתנו לחיית המחמד בהוראת הרופא המטפל,
  במקרה של מחלה או תאונה.
  –  אחריות כלפי צד שלישי, כיסוי במקרה של נזק גופני / נפשי או נזק לרכוש
  שהחיה גרמה לצד שלישי.
  –  תשלום במקרה מוות של חיית המחמד.

  השתתפות עצמית –

  –  400-500 ₪ בכל אירוע הדורש הפעלת ביטוח (תלוי בסוג חיית המחמד).
  –  כל ביקור חוזר בתוך 3 חודשים מיום קרות האירוע עקב טיפול מתמשך באותו
  אירוע לא יחויב בתשלום נוסף.

  סכומי ביטוח וגבולות אחריות-

   הוצאות רפואיות  12,405 ₪ לשנה
   הוצאות בגין תרופות  1,241 ₪ לשנה
   הוצאות אשפוז  991 ₪ לשנה
   בדיקות הדמיה  609 ₪ למקרה
   1,217 לתקופת הביטוח
   גבול אחריות צד שלישי –  מומלץ!  681,017 ₪
   לתקופת הביטוח

  לקריאה נוספת – לחץ כאן

  התקשרו עכשיו לביטוח

  טל': 03-6498686
  פקס: 03-6492040

  לקבלת הצעה לביטוח מלא את הפרטים ונחזור אליך