לקבלת הצעה לביטוח מלא את הפרטים ונחזור אליך
ביטוח Livestock לסוס –

ביטוח לייבסטוק מכסה את ערך הסוס במקרה גניבה או מוות. עלות הביטוח נגזרת כאחוז מערכו של הסוס, בהתחשב בגילו ובעיסוקו (למשל, סוס המתחרה בקפיצות – 5% משוויו, סוס שעוסק רק בהדרכה או בטיולים – 3.5% משוויו). המחירים הנ"ל הם דוגמה ומחושבים לגופו של עניין ולאחר קבלת פרטי הסוס.

ביטוח אובדן שימוש של סוס-

אובדן יכולת השימוש בסוס/ים מתייחס למצב בו נפגעת יכולת השימוש בסוס/ים כתוצאה מפגיעה שמקורה ברכיבה על הסוס/ים או מפגיעה תאונתית. הפיצוי הניתן עבור כיסוי זה הינו 75% מערכו של הסוס לביטוח.

ביטוח החזר הוצאות עבור טיפולים בסוסים-

ביטוח החזר הוצאות עבור טיפולי הסוס/ים כולל ניתוח להצלת חיי הסוס/ים אשר יערך בבית חולים של השירותים הוטרינריים (בית דגן),או מרפאה וטרינרית שעיקר פעילותה טיפול בסוסים ואשר אושרה מראש ע"י המבטח .
הטיפולים כוללים : קוליק רפואי , קוליק כירורגי , ניתוחים אורטופדיים הדורשים הרדמה ,טיפול בשברים, טיפול בסדקים ,קרע גידים הדורש הרדמה וטיפולי עיניים כירורגיים ועוד. הכיסוי כולל החזר הוצאות אשפוז עד 14 יום במרפאה/בית -חולים בו בוצע הטיפול (זאת בתאום ואישור חברת הביטוח למעט מקרה של ניתוח להצלת חיים).

מסגרת הכיסויים עבור צד ג' של ביטוח הסוס/ים-

הכיסוי כולל הופעות ותצוגות, אחזקת הסוס בפנסיון או באורווה שאינה בבעלות בעל הסוס.  ניתן להרחיב את הכיסוי ללימוד רכיבה וטיולי סוסים – תמורת פרמיה נוספת. מסגרת הכיסויים בגין חבויות לצד שלישי תקפה לכל שטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים על ידה.

***מידע כללי על הליכי הביטוח: ביטוח הסוסים וקבלתם לביטוח יעשה באופן    אינדיווידואלי לכל סוס בהתאם לגילו, לעיסוקו ומצבו הכללי של הסוס שיקבע ע"י בדיקה ואישור וטרינרי. בדיקת זו תעשה לסוסים שערכם מעל 30,000 ש"ח. לסוס/ים אשר לא עבורו בדיקה וטרינרית תחול תקופת הכשרה.

לפירוט פרמיית ביטוח הסוסים-לחץ כאן

התקשרו עכשיו לביטוח

טל': 03-6498686
פקס: 03-6492040

לקבלת הצעה לביטוח מלא את הפרטים ונחזור אליך