פרוט ביטוח סוסים

ביטוח הסוסים מחולק לכמה קטגוריות ביטוחיות שונות:

  • ביטוח חיים לסוס
  • ביטוח צד ג'
  • ביטוח כנגד גניבה
  • ביטוח רפואי

בביטוח סוסים קיימים שני פרקים: ביטוח צד שלישי וביטוח חיים. בפרק ביטוח החיים ניתן לרכוש הרחבות לביטוח הסוס. הרחבות הן" ביטוח רפואי וביטוח כנגד גניבה.

ביטוח צד ג' עבור סוס

ביטוח צד ג' לסוסים במסגרת הביטוח מיועד אך ורק לסוסים שמשמשים למטרות פרטיות, הנאה ופנאי. קרי רכיבה אשר איננה למטרות רווח כלשהו. ביטוח צד ג' לסוסים נקבע לפי גבול אחריות לצד ג' בפוליסה, לפי הפירוט הבא:
– גבול אחריות של חצי מיליון שקלים               600 ₪
– גבול אחריות של מליון שקלים                    1,000 ₪
– גבול אחריות של שני מליון שקלים              1,500 ₪

ביטוח חיים עבור הסוס

ביטוח הסוס כנגד מוות ו/או המתת חסד מכל סיבה (כגון: אירוע תאונה, מחלות, קוליק, טרף, הכשת נחש, הרעלת מזון, פגעי מזג אויר, ובגין המלטה), ובלבד שלא הוחרגה בפוליסה.

הפרמיה השנתית של ביטוח חיים לסוסים מחושב באחוזים לפי ערך הסוס, לפי הפרוט הבא:
– עבור סייח/סוס פרטי/ביה"ס/השכרה/טיולים           3.75%
– מתחרה/מתאמן בענף דרגסי                                 4.25%
– מתחרה/מתאמן בענף אנדורנס/קפיצות               4.75%
– מתחרה/מתאמן בענף מערבי/מרוצים                  5.25%

כיסוי כנגד גניבה

כיסוי בגין גניבה מותנה במיגון שאושר ע"י המבטח טרם תחילת הביטוח. הפרמיה לשנה הינה אחוז אחד מערך הסוס.

ביטוח רפואי עבור הסוס

ביטוח רפואי לסוס קיימים, לבחירת המבוטח, שני סוגי כיסויים:
1. כיסוי בגין החזר הוצאות רפואיות להצלת חיי הסוס – הוצאות רפואיות רק במקרה שנשקפת סכנת חיים מוחשית ואמיתית לסוס.
– גבול אחריות בכיסוי הנ"ל הינה 20,000 ₪ למקרה ותקופה-
פרמיה שנתית 500 ₪.
2.  כיסוי רפואי מורחב לסוס – הרחבה לשר"פ – במסגרת כיסוי זה מורחב ההחזר להוצאות רפואיות עבור כיסוי להוצאות רפואיות וטיפולים אשר אינם רק להצלת חיי הסוס לפי רשימת טיפולים הנקובה בפוליסה.
– גבול אחריות במקרה הזה הינו 30,000 ₪ והפרמיה השנתית
הינה 900 ₪.

טרום עריכת הביטוח חשוב לדעת

– פרמיה מינימלית עבור ביטוח סוסים בראיה שנתית הינה 600 ₪. – סוסים אשר שוויים 30,000 ₪ ויותר ידרשו באישור וטרינרי לבריאותם לצורך עריכת ביטוח חיים ובריאות.
-הביטוח מותנה בקיום הוראות השרות הווטרינרי של משרד החקלאות וכן ביצוע חיסונים סדירים כגון: כלבת, טטנוס, הרפס, קדחת הנילוס וטיפולי תולעים. -יש לדווח על כל מחלה ומצב בריאותי לפני תחילת מועד הביטוח, שכן הביטוח לא יכסה כל מחלה קיימת של הסוס.

אנו מזמינים אתכם, המתעניינים בביטוח סוסים לצור עמנו קשר לצורך קבלת פרטים נוספים וחישוב הצעה לביטוח סוסים המותאמת לכם.

המשך לעריכת ביטוח

יצירת קשר

טל' 03-6498686