ההשתתפות העצמית עבור ביקור אצל רופאים אלו הינה 150 ש"ח

איתור רופאים בהסדר