לקבלת הצעה לביטוח מלא את הפרטים ונחזור אליך
  בעלי מקצועות חופשיים,  או בעלי עסקים וחברות חשופים כל עת לאפשרות כי תוגש כנגדם תביעה בגין רשלנות או מחדל שנעשה בתום לב על ידי בעל העסק או על ידי שלוחיו, אשר יגרמו נזק לזולת או לרכוש. החבות היא החובה להיות זהיר וביטוח חבויות מגן מפניי אפשרות זו.

  הדין מחייב לשלם פיצויים על חוסר זהירות. החוק מאפשר לבטח את אותם הנזקים שנגרמו.

  ביטוח חבויות כולל:

  ביטוח אחריות המקצועית – ביטוח של אנשי מקצוע (כגון – עורכי דין, רופאים, רואי חשבון) שעלולים   לגרום נזק ללקוחותיהם כתוצאה מרשלנות. בפנינה מוזס – שרותי ביטוח אנו מציעים ביטוחי אחריות ספיציפיים למקצעות אשר קיים בהם סיכון רב לנזק גופני, כגון:

  אחריות מקצועית לקוסמטיקאיות

  ביטוח חבות מוצר ביטוח זה מכסה משווקים או יצרנים של מוצר מפני נזק לגופו או רכושו של אדם כתוצאה מפגם במוצר.

  ביטוח אחריות מעבידים– ביטוח זה מכסה תביעות עובד בגין  נזק שנגרם לו בזמן העבודה עקב רשלנות המעביד. בעת העסקת העובד על ידו. הפוליסה מכסה מעבר לפיצוי הניתן מביטוח לאומי .

  התקשרו עכשיו לביטוח

  טל': 03-6498686
  פקס: 03-6492040

  לקבלת הצעה לביטוח מלא את הפרטים ונחזור אליך