עריכת ביטוח סוסים – מתקדמים להפקת הביטוח

להל"ן טפסי ההצעה לביטוח סוסים עם כל הפרטים והאפשרויות – הם כוללים את התעריפים השונים.

עם קבלת הטפסים מלאים וחתומים נצור אתכם קשר עבור התשלום.

לאחר קבלת האישור של חברת הביטוח הפוליסה תכנס לתוקף.

עבור ביטוח חיים יש להעביר הצהרת וטרינר חתומה – סוג ההצהרה נקבע בהתאם לשווי הסוס.

עבור שאלות וברורים נוספים, אפשר לצור איתנו קשר בטל' 03-6498686.

טופס עריכת ביטוח לסוס
הצהרת וטרינר – לסוס ששוויו מתחת ל-30,000 ₪
הצהרת וטרינר – לסוס ששוויו 30,000 ₪ ויותר

את המסמכים, לאחר שמולאו, יש לשלוח לכתובת המייל p@mosesp.com

*חתימה על המסמכים - ללא הדפסה - (בעזרת Adobe Reader)

תחילה יש לשמור את המסמך על המחשב שלכם ואח"כ לפתוח אותו משם

יש ללחוץ על הלשונית TOOLS

לבחור את FILL & SIGN

בסרגל שיופיע מעל הדף צריך ללחוץ על SIGNATURE

להוסיף חתימה איפה שמופיע הסימן +

לבחור את סוג החתימה שרוצים

להוסיף את החתימה במקום שמיועד לכך בטופס ולשמור את הקובץ