עריכת ביטוח סוסים – מתקדמים להפקת הביטוח

להל"ן טפסי ההצעה לביטוח סוסים עם כל הפרטים והאפשרויות – הם כוללים את התעריפים השונים.

  • עם קבלת הטפסים מלאים וחתומים נצור אתכם קשר עבור התשלום.
  • לאחר קבלת האישור של חברת הביטוח הפוליסה תכנס לתוקף.
  • עבור ביטוח חיים יש להעביר הצהרת וטרינר חתומה – סוג ההצהרה נקבע בהתאם לשווי הסוס.

עבור שאלות וברורים נוספים, אפשר לצור איתנו קשר בטל' 03-6498686.

טופס עריכת ביטוח לסוס
הצהרת וטרינר – לסוס ששוויו מתחת ל-30,000 ₪
הצהרת וטרינר – לסוס ששוויו 30,000 ₪ ויותר

את המסמכים, לאחר שמולאו, יש לשלוח לכתובת המייל p@mosesp.com

*חתימה על המסמכים – ללא הדפסה – (בעזרת Adobe Reader)

תחילה יש לשמור את המסמך על המחשב שלכם ואח"כ לפתוח אותו משם

יש ללחוץ על הלשונית TOOLS

לבחור את FILL & SIGN

בסרגל שיופיע מעל הדף צריך ללחוץ על SIGNATURE

להוסיף חתימה איפה שמופיע הסימן +

לבחור את סוג החתימה שרוצים

להוסיף את החתימה במקום שמיועד לכך בטופס ולשמור את הקובץ